Επιπλοκές της εγκυμοσύνης


Η συσχέτιση των επιπλοκών της εγκυμοσύνης και Περιοδοντίτιδας τεκμηριώνεται ως εξής:
Αληθοφάνεια: Σύγχρονες μελέτες υποστηρίζουν τη θεωρία της εισόδου των μικροοργανισμών του στόματος και των προιόντων τους στην κυκλοφορία του αίματος και της μεταφοράς τους απευθείας στο περιβάλλον του εμβρύου, όπου πυροδοτούν φλεγμονώδεις και ανοσολογικές αντιδράσεις, οι οποίες επηρεάζουν την εμβρυοπλακουντική μονάδα(fetoplacental unit). Εφόσον αυτά τα βακτήρια βρίσκονται στην κυκλοφορία, μπορούν να μεταφερθουν στο ήπαρ, όπου απελευθερώνονται φλεγμονώδεις παράγοντες, που και αυτόι με τη σειρά τους μεταφέρονται στο αναπτυσόμενο έμβρυο.
Επιδημιολογία: Κλινικές μελέτες έχουν συσχετίσει χαμηλό βάρος νεογνού, πρόωρες γεννήσεις και προεκλαμψία με την παρουσία περιοδοντίτιδας στην μητέρα, αφού πριν είχαν ελεγχθεί και αποκλειστεί όλες οι άλλες παράμετροι κινδύνου. Εν τούτοις, η ισχύς της συσχέτισης μεταξύ περιοδοντίτιδας και αυτών των επιπλοκών της εγκυμοσύνης διαφέρει ανάμεσα στις μελέτες και μάλιστα μερικές από αυτές απέτυχαν να αποδείξουν τέτοια συσχέτιση. Η ετερογένεια των δεδομένων πιθανόν να οφείλεται σε διαφορές στον σχεδιασμό των ερευνητικών εργασιών, στις πληθυσμιακές ομάδες που μελετήθηκαν και στις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση και κατάταξη της περιοδοντικής νόσου.
Μελέτες παρέμβασης: Αποτελέσμτα κλινικών δοκιμασιών έδειξαν, ότι γενικά η αποτρύγωση και η ριζική απόξεση, που πραγματοποιούνται κατά το 2ο τρίμηνο της κύησης, με ή χωρίς αντιβιοτική θεραπεία, δεν βελτιώνει σημαντικά τις επιπλοκές της κύησης, όπως π.χ πρόωρη γέννηση και χαμηλό βάρος του νεογνού. Παρόλα αυτά, μερικές κλνικές μελέτες αναφέρονται σε γενικότερη ευνοική επίδραση και είναι πιθανόν κάποιες πληθυσμιακές ομάδες εγκύων να ευνοούνται από την περιοδοντική θεραπεία, ενώ άλλες ομάδες όχι. Τα αρνητικά αποτελέσματα ορισμένων μελετών μπορεί να οφείλονται στο ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ της περιοδοντίτιδας και της εγκυμοσύνης είναι πιο περίπλοκη από αυτό που μέχρι σήμερα μπορούμε να αντιληφθούμε. Επιπλέον είναι πιθανόν τα αποτελέσματα των ερευνών να επηρεάζονται από το είδος της περιοδοντικής θεραπείας, καθώς και από τη χρονική στιγμή που αυτή παρέχεται ή ακόμα και από την επιλογή των ασθενών.

Αναδημοσίευση από την προκήρυξη της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ